BØRNEfondens arbejde

BØRNEfonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i de fattigste lande. Vi arbejder for, at de får en sundere og tryggere opvækst og bedre fremtidsmuligheder. 

BØRNEfondens arbejde former sig efter de behov, børn har i løbet af deres opvækst. For de mindste børn forbedrer BØRNEfonden sundheden og skaber trygge og stimulerende rammer, blandt andet ved at organisere ernæringssessioner og bygge børnehaver og ved at sikre adgang til rent vand. 

De lidt større børn sikrer vi skolegang. BØRNEfonden bygger desuden klasseværelser og latriner på skolerne og videreuddanner lærerne for at hæve kvaliteten i uddannelsen. 

I overgangen fra barn til ung arbejder BØRNEfonden på at styrke de unges livsfærdigheder. De kan blandt andet få hjælp til at videreuddanne sig i skolen eller som lærling i et håndværksfag. De kan også få hjælp til skabe sig en indtægt indenfor landbrug eller husdyrhold. 

Forældre, landsbyboere og lokale myndigheder er aktive deltagere i BØRNEfondens arbejde. 

BØRNEfonden er til stede i 15-20 år i et lokalsamfund og overdrager løbende alle aktiviteter til lokale myndigheder og borgere, som kan drive dem videre. 

Der er omkring 25 udviklingscentre i hvert af de fem lande (Burkina Faso, Togo, Benin, Mali og Kap Verde), hvor BØRNEfonden er ansvarlig for arbejdet. Hvert udviklingscenter har ca. fire ansatte, og bliver bestyret af en ulønnet, demokratisk valgt komité på 10-12 medlemmer. 

Med din støtte skaber du bedre rammer for børn og unge i nogle af verdens fattigste lande, og du er samtidig med til at skabe varige forbedringer for et helt lokalsamfund.