Børn & udvikling

Vold, fysiske og psykiske overgreb både i skoler og hjem er en del af mange børns hverdag i de lokalsamfund, hvor BØRNEfonden arbejder. De vokser op under forhold, der forhindrer, at de får en tryg og sund opvækst.

BØRNEfonden arbejder for at sikre børn og unges rettigheder, beskyttelse, så vi kan give børn og unge mulighed for at udvikle sig til ressourcestærke voksne, der bidrager positivt til udviklingen af deres samfund.

BØRNEfondens arbejder i tæt dialog med lokalbefolkningen for at skabe en bevidsthed omkring børns rettigheder øge forståelsen for, hvor vigtigt det er at sikre trygge livsbetingelser for børn og unge. 


Ifølge FN’s Børnekonvention skal børn respekteres som aktive og selvstændige individer med ret til overlevelse, beskyttelse og medindflydelse på samfundet og beslutninger vedrørende deres eget liv.

En anden del af BØRNEfondens indsats har fokus på, at alle børn får en fødselsattest. Fødselsattesten er en forudsætning for, at få at man blandt andet kan få sit eksamensbevis i skolen. Samtidig arbejder vi for at skabe et trygt miljø i skolen, der er fri for vold.

Desuden hjælper BØRNEfonden med at danne komitéer, hvor børn og unge får erfaring med selvorganisering og demokratiseringsprocesser, der kan styrke dem i at blive aktive samfundsborgere.