Indkomst

I de lokalsamfund, hvor BØRNEfonden arbejder, bliver børnene ofte de store tabere. Når forældrene ikke har en indkomst til at sikre de mest basale behov, er det børnene, som må undvære mad, tøj, skolegang og sundhed. 

Fattigdom er den største hindring for en god opvækst og bedre fremtidsmuligheder for børn og unge. BØRNEfonden arbejder for at give unge og familier i fattige lande mulighed for at arbejde sig ud af den yderste fattigdom og blive selvforsøgende.

De unge får blandt andet hjælp til at tage en fagteknisk uddannelse som f.eks. tømrer, mekaniker, syerske eller frisør. Sideløbende bliver de tilbudt kurser i iværksætteri og forretningsforståelse, så de senere kan etablere deres egen virksomhed. 

BØRNEfonden arrangerer også kurser i grøntsagsdyrkning, dyreopdræt og håndværk, og støtter salg og markedsføring af produkter. Desuden tilbydes små lån som opstart til iværksættere. Specielt for kvinder yder BØRNEfonden hjælp til at bygge kornmøller og vandingssystemer til grøntsagshaver.