Uddannelse

Uddannelse er en kerneaktivitet for BØRNEfonden. Investering i uddannelse er altafgørende for langsigtet udvikling og håbet om at give mennesker muligheder, evnen til at træffe gode valg og få indflydelse på deres eget liv.


Gennem din støtte går BØRNEfonden aktivt ind arbejder med problemstillinger omkring uddannelse. I landområderne hvor behovet er størst arbejder vi med de fysiske rammer for uddannelse ved at bygge skoler. Vi støtter op omkring de udgifter der er forbundet med skolegang såsom skoleuniformer og skolematerialer. Men der skal også være indhold i rammerne. Din støtte er derfor også til at forbedre kvaliteten af undervisningen ved blandt andet at træne lærere i bedre undervisningsmetoder.

Helt overordnet er din støtte er også med til at skabe øget fokus på problemstillingerne omkring uddannelse på alle niveau da BØRNEfonden sammen med globale partnere er talerør for de mennesker, der oplever problemerne i hverdag og ikke kan udnytte deres ret til uddannelse. 

Fortalervirksomhed er med til at presse på for at få myndigheder og andre der har interesse i kvalitetsuddannelse til at tage ansvar. Derved får de aktiviteter du støtter den fokus de fortjener og ikke mindst ejerskab, både på lokal, national og global niveau - Det sikrer en langsitet udvikling af uddannelsesområdet.

Du kan støtte os til at åbne mulighederne for Børn og Unge og bidrage til at de tilegner sig kompetencer og på sigt har bedre mulighed for at skabe sig en indkomst og forsørge sig selv, deres familie samt bidrage positivt til deres lokalmiljø