Landsbysponsorat

BØRNEfonden arbejder i nogle af verdens fattigste landsbysamfund.

Som sponsor for en landsby kan du være med til at sikre:

  • At landsbyen får bygget en ny skole 
  • At der bliver boret brønde og sørget for rent vand 
  • At der bliver bygget sundhedskliniker 
  • At mødre får undervisning om sund kost og ernæring til børn 
  • At der bliver bygget børnehaver 
  • At unge drenge og piger får undervisning om deres rettigheder

Dit bidrag bliver brugt på initiativer til fordel for børn og unge. For små børn kan det betyde, at landsbyen får øget fokus på småbørnspleje og sundhed, eller at der bliver startet en ny børnehave. For de lidt ældre børn kan bidragene gå til skolebyggerier eller støtte til unge mennesker, der har brug for at skabe sig et indkomstgrundlag til fremtiden.

Alt dette afhænger af den konkrete landsby, du støtter. BØRNEfonden arbejder med hjælp-til-selvhjælp, og midlerne fra dit sponsorat bliver anvendt i samarbejde med lokale komitéer, der på demokratisk vis er med til at definere landsbyens vigtigste behov. Samarbejdet er med til at sørge for, at initiativerne kan leve videre, når BØRNEfonden efter en periode på 15-20 år trækker sig ud af et område.

Som sponsor for en landsby støtter du livet i en afrikansk landsby. Fire gange om året vil du modtage BØRNEfondens medlems­blad, TÆT PÅ, der bringer portrætter og reportager fra Vestafrika. Bladet sætter også dilemmaer på dagsordenen, der kan give stof til eftertanke til livet i Danmark. En gang om året vil du også få adgang til en årlig rapport om udvikling og fremskridt i det land, hvor den landsby du sponsorer, ligger. På den måde får du indblik i den forandring du er med til at skabe, og kan følge med i livet i Afrika. Du kan også følge BØRNEfonden på facebook.com/bornefonden og få gode historier om vores arbejde. Velkommen i BØRNEfonden som sponsor for en landsby.

Bliv sponsor for en landsby
Send os en mail på mail@bornefonden.dk eller ring til os på 70 22 12 11.
Det koster fra 100 kr. om måneden at støtte en landsby, og hele beløbet er fradragsberettiget.