Projekter du kan støtte

BØRNEfondens projekter er med til at sikre, at flere børn får en god start på livet. Det sker ved at flere børn kommer i børnehave og skole, at landsbyerne får adgang til rent drikkevand og at familierne bliver bedre i stand til at forsørge sig selv. Projekterne har derfor en afgørende betydning for lokalbefolkningens fremtid og du er derfor med til at gøre en forskel.
Filter:
Giv børnene god undervisning
Indsamlet: 77.667 Mål: 233.053
Giv børn rent vand
Indsamlet: 9.325 Mål: 109.193
Børne- og sundhedscenter i Mali
Indsamlet: 24.575 Mål: 110.626