Indsatspartner

Som indsatspartner støtter du BØRNEfonden med mellem 5.000 og 50.000 kr. om året. Du er med til at hjælpe der, hvor der er mest brug for det. Alt efter donationens størrelse tilbyder vi forskellige fordele og niveauer af synliggørelse af samarbejdet.


1.  Uddannelse 

I Afrika syd for Sahara går over 25 % af pigerne ikke i skole. Uddannelse er altafgørende, hvis børnene skal lykkes med at finde en vej ud af fattigdommen. Der er stor mangel på børnehaver, skoler og gymnasier i de lande, hvor BØRNEfonden arbejder, og mange har derfor ikke adgang til uddannelse.


Når din virksomhed indgår et samarbejde med BØRNE¬fonden med fokus på uddannelse, kan vi sammen sikre uddannelse for børn og unge og forbedre forholdene i skolerne, så børnene kan få et solidt grundlag for deres videre liv.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte uddannelse på to niveauer:
-    Førskoleuddannelse
-    Grundskole- og gymnasieuddannelse

2. Sundhed  

I de lande, hvor BØRNEfonden arbejder, dør op mod hvert femte barn, inden barnet er fyldt fem år. Størstedelen af dødsfaldene kan undgås enkelt og billigt gennem forebyggelse og behandling.


Gennem et samarbejde med BØRNEfonden kan din virk¬somhed styrke sundhedstilstanden blandt børn og fami¬lier ved at forebygge sygdomme og forbedre adgangen til sundhedsydelser.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte sundhed på to niveauer:
-    Vand og hygiejne
-    Sundhed og sygdomsbekæmpelse

3. Entreprenørskab 

Unge mellem 15 og 24 år udgør 40 % af Afrikas befolk¬ning, men samtidig hele 60 % af kontinentets arbejds¬løse. Især i landområderne mangler de unge relevant uddannelse og færdigheder.


Når din virksomhed støtter BØRNEfondens arbejde in¬den for entreprenørskab, skaber vi sammen muligheder for de unge afrikanere og deres familier. Det gør vi ved at give dem relevant faglig uddannelse og sørge for at for¬bedre vilkårene for at arbejde og skabe sig en indkomst.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte entreprenørskab på to niveauer:
-    Unge talenter
-    Familievirksomheder

1.  Uddannelse

I Afrika syd for Sahara går over 25 % af pigerne ikke i skole. Uddannelse er altafgørende, hvis børnene skal lykkes med at finde en vej ud af fattigdommen. Der er stor mangel på børnehaver, skoler og gymnasier i de lande, hvor BØRNEfonden arbejder, og mange har derfor ikke adgang til uddannelse.

Når din virksomhed indgår et samarbejde med BØRNE¬fonden med fokus på uddannelse, kan vi sammen sikre uddannelse for børn og unge og forbedre forholdene i skolerne, så børnene kan få et solidt grundlag for deres videre liv.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte uddannelse på to niveauer:
-    Førskoleuddannelse
-    Grundskole- og gymnasieuddannelse
2. Sundhed  

I de lande, hvor BØRNEfonden arbejder, dør op mod hvert femte barn, inden barnet er fyldt fem år. Størstedelen af dødsfaldene kan undgås enkelt og billigt gennem forebyggelse og behandling.

Gennem et samarbejde med BØRNEfonden kan din virksomhed styrke sundhedstilstanden blandt børn og familier ved at forebygge sygdomme og forbedre adgangen til sundhedsydelser.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte sundhed på to niveauer:
-    Vand og hygiejne
-    Sundhed og sygdomsbekæmpelse
3. Entreprenørskab

Unge mellem 15 og 24 år udgør 40 % af Afrikas befolk¬ning, men samtidig hele 60 % af kontinentets arbejdsløse. Især i landområderne mangler de unge relevant uddannelse og færdigheder.

Når din virksomhed støtter BØRNEfondens arbejde inden for entreprenørskab, skaber vi sammen muligheder for de unge afrikanere og deres familier. Det gør vi ved at give dem relevant faglig uddannelse og sørge for at for¬bedre vilkårene for at arbejde og skabe sig en indkomst.

Du kan som indsatspartner vælge at støtte entreprenørskab på to niveauer:
-    Unge talenter
-    Familievirksomheder
Bliv indsatspartner
Bliv indsatspartner
Bliv indsatspartner
Bliv indsatspartner