GOBIvin

GOBIVIN OG NUGAN BYGGER BØRNEHAVER I TOGO OG BENIN


I samarbejde med BØRNEfonden sikrer den danske vindistributør GOBIvin og det australske vinhus Nugan bedre vilkår for børn i Togo og Benin ved at bidrage til arbejdet med at bygge børnehaver i de to lande. For hver solgt 3-liters vinboks af Third Generation Shiraz og Chardonnay – Nugans rød- og hvidvine – donerer GOBIvin og Nugan 2 kroner til BØRNEfonden.

 

GOBIvin og Nugan har med midler genereret fra salget i skrivende stund (maj 2015) finansieret seks børnehaver. Fire af de seks børnehaver står færdige, mens de resterende to er i færd med at blive etableret, og finansieringen af en syvende børnehave er godt i gang. På siden her kan man følge finansieringen af det igangværende projekt, lige som man kan læse om resultaterne af de tidligere projekter.

 

 

GOBIvin forhandler kvalitetsvin til en fornuftig pris, og sloganet ”bedst til den gode vin” er ingen tilfældighed. Samarbejdet mellem GOBIvin og BØRNEfonden støttes af BØRNEfondens ambassadør Per Pallesen.  BØRNEfonden sætter stor pris på GOBIvin og Nugans støtte og engagement i vores arbejde, som har skabt betydelige resultater for børn og deres familier i Togo og Benin. Vi håber, mange vil hjælpe GOBIvin og BØRNEfonden med at sikre en bedre rammer for børn i nogle af verdens fattigste lande.

 

Børnehaver i Vestafrika - En vigtig prioritet

 

De eksisterende børnehaver i Togo og Benin lider af pladsmangel og lokaler i meget dårlig stand, især i landområderne hvor BØRNEfonden arbejder. Derfor er der brug for nye lokaler for at sikre børn og lærere ordentlige indlærings- og undervisningsforhold. Myndighederne i Togo og Benin har imidlertid ikke ressourcer nok til at renovere, bygge nye og støtte de nuværende børnehaver, hvorfor mange børn slet ikke kommer i institution. Det kan have alvorlige konsekvenser for deres videre udviklingsforløb. 


Oprettelse af børnehaver prioriteres højt i BØRNEfondens arbejde. Grundlæggende betyder børnehaver at flere børn kan blive passet under trygge rammer og i et forbedret læringsmiljø, der skaber et bedre fundament for børnenes fremtid. I børnehaver stimuleres børnenes udvikling i form af forskellige aktiviteter relateret til f.eks. psykomotorik og indlæring. I børnehaverne lærer børnene desuden gradvist mere fransk. Da fransk er undervisningssproget i skolerne, forbereder det børnene til deres videre uddannelsesforløb. Samtidig vil børnehavebørnenes ældre søskende også få tid til at passe deres skolegang, i stedet for at skulle passe deres yngre søskende. Alt dette er med til at give børnene et solidt fundament for en bedre fremtid.

 

Resultater af samarbejdet

 

Udover den pågående indsamling til endnu en børnehave i Lokossa i Benin, har samarbejdet i skrivende stund (maj 2015) ledt til følgende resultater.

   
  • Børnehave i Dan Quartier – igangsat i marts 2015

Projektet vil bidrage med etablering af et klasseværelse, latriner, en vandtank og en legeplads til Dan Quartier i Benin. Projektet vil komme omtrent 35 børn til gode. Det eksisterende lokale er i meget dårlig stand, og nærmiljøet påvirkes under de nuværende forhold af at børnene og deres lærere må bruge naturen som toilet.

  • Børnehave i Dangbo – igangsat i september 2014

Projektet vil bidrage med etablering af et klasseværelse, en vandtank og en legeplads til den eksisterende børnehave i landsbyen Dangbo i Benin. Projektet vil komme omtrent 87 børn til gavn. Det eksisterende klasseværelse er en meget gammel bygning, hvilket går ud over børnenes sikkerhed.

  • Børnehave i Mondotokpa – afsluttet november 2014

 

Etablering af børnehave med to klasseværelser, latriner, en vandtank og legeplads i Mondotokpa i Benin. Der er blevet indkøbt møbler til de nye faciliteter og legetøj til legepladsen. Cirka 73 børn og to lærere har fået gavn af de nye faciliteter.


  • Børnehave i Kabou – afsluttet december 2014

Etablering af børnehave med to klasseværelser, latriner og legeplads i Kabou i Togo. Der er blevet indkøbt møbler til de nye faciliteter og legetøj til legepladsen. Omtrent 65 børn fik indledningsvist gavn af den nye børnehave, men det forventedes at antallet af børn i børnehaven ville stige som følge af de forbedrede rammer.

  • Børnehave i Kaboli – afsluttet oktober 2013

Udbygning af børnehaven i Kaboli i Togo. Der er blevet bygget et klasselokale, et opbevaringsrum og et kontor, til gavn for omkring 130 børn og tre lærere.

  • Børnehave i Djarbargou – afsluttet december 2012

Udbygning af børnehaven i Djarbargou i Togo. Der er blevet bygget to klasseværelser, et opbevaringsrum, et kontor og nye latriner. Den nye børnehave kom cirka 110 børn og tre lærere til gavn.
 

Projekternes bæredygtighed

 

Bæredygtigheden af BØRNEfondens projekter styrkes ved at lokalbefolkningen bidrager aktivt undervejs i hele processen. Børnehavernes forældrekomitéer er efter projekternes afslutning ansvarlige for vedligeholdelsen af de nye faciliteter.

 


 

 

 

 

Følg igangværende projekt

Læs mere om GOBIvins støtte til nyt  klasseværelse, latriner, vand og legetøj til børnehaven i Lokossa, Benin.