Arv

Lad din arveafgift skabe glæde og udvikling


Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre:

 

  • Bedre levevilkår for børn og unge i de fattigste lande.

  • Sundere og tryggere opvækst og bedre fremtidsmuligheder for børn.

  • Bæredygtig udvikling i nogle af verdens fattigste lokalsamfund.

 

Har du ikke direkte livsarvinger, skal der betales en betragtelig tillægsarveafgift. Inkluderer du BØRNEfonden i dit testamente, kan arveafgiften reduceres, og der bliver mere tilbage til dine arvinger.

 

Hvorfor BØRNEfonden?

Fordi du kan være med til at gøre en positiv forskel for børn og unge i nogle af verdens fattigste lande.

Din donation vil blive brugt til projekter, som i dag ikke dækkes af sponsorbidragene. Det kan eksempelvis være at bygge skoler, sundhedsklinikker og brønde til gavn for fattige børn, deres familier og deres lokalsamfund.

Vi arbejder med nogle af verdens fattigste børn, som ofte lider af fejlernæring, mangler nødvendig medicin og lægehjælp og har ringe uddannelsesmuligheder. BØRNEfonden arbejder for at skabe en positiv og bæredygtig udvikling, der hvor der er mest brug for den.

 

For at vi kan yde den bedste hjælp med dine penge, så er det vigtigt at det er den rigtige formulering der står i testamentet. Her er et bud på en sætning: 

 

”Midlerne ønskes anvendt i overenstemmelse med BØRNEfondens formål jævnfør fondens vedtægter”.

 

Grunden til denne sætning er, at midlerne ellers vil indgå i bundne midler. Dette begrænser BØRNEfondens mulighed for at hjælpe endnu flere børn, deres familier og deres lokalsamfund.

 

Få hjælp til det sidste

Du kan selv bestemme, hvem der skal have glæde af dine penge. Gennem BØRNEfonden er du med til at investere i børn og unges fremtid i udviklingslandene. Du kan bidrage til, at de har bedre muligheder for at skabe deres egen fremtid. BØRNEfonden betaler omkostningerne til udarbejdelse af testamente.

 

Du kan kontakte vores Sponsor Relations-afdeling for mere information eller downloade vores brochure.

 

 

 

Kontakt os