Stop vold mod børn

BØRNEfonden og ChildFund Alliance har igangsat en global kampagne for at beskytte børn mod vold og udnyttelse - ’free children from violence and exploitation’. Vis din støtte, del budskabet og skriv under på, at verdens regeringer aktivt skal arbejde for at beskytte børn.


I 2014 udgav BØRNEfonden i samarbejde med ChildFund Alliance en omfattende rapport, hvor over 2300 børn fra hele verden er blevet spurgt til deres rettigheder, og til hvad verdens ledere bør fokusere på at forbedre. Læs den her.

 

SKRIV UNDER HERFælles indsats

BØRNEfonden vil sammen med vores søsterorganisationer verden over samle underskrifter ind, så vi sammen kan vise vores egen og andres regeringer, at vi mener, at beskyttelse af børn bør være et nyt FN Mål. Der er tale om en unik mulighed for at påvirke verdens regeringer i det langsigtede udviklingsarbejde til fordel for børn, der har brug for din hjælp.

 

Millioner af børn krænkes årligt

Næsten halvdelen af verdens børn udsættes for vold, inden de er fyldt otte år, og FN’s verdenssundhedsorganisation WHO anslår, at 150 millioner piger og 73 millioner drenge årligt udsættes for seksuelle overgreb. Og FN’s internationale arbejdsorganisation ILO anslår, at der på verdensplan er 215 millioner børnearbejdere, hvor af omkring 115 millioner arbejder under farlige og sundhedsskadelige forhold.

 

De nye årtusindemål

De eksisterende 2015 Mål som verdenssamfundet vedtog i år 2000 har skabt resultater inden for især uddannelse, ligestilling og sundhed. Men 2015 Målene fik ikke taget højde for en samlet indsats i forhold til at beskytte børn mod vold og udnyttelse. Det må ikke ske igen. Hvis du vil være med til at prioritere børns ret til tryghed og beskyttelse, så vær med og skriv under

Kontakt

Det kan du

Det kan du gøre for at hjælpe os med kampagnen - Skriv under, spred budskabet.
Jo flere der skriver under inden verdens ledere mødes i New York i september for at diskutere, hvilke mål, der skal følge efter FN’s 2015 mål, jo større er chancen for at det lykkes.

Sådan kan du hjælpe
Synes du, ligesom BØRNEfonden, at børn har ret til beskyttelse og en tryg opvækst? Så hjælp os med at påvirke verdens ledere til at sætte beskyttelse af børn på dagsordenen. 


  • Skriv under på underskriftsindsamlingen 
  • Bed venner, familie og kollegaer om at skrive under
  • Meld dig ind i BØRNEfondens facebook gruppe for at følge med i kampagnen – opdateringer du kan dele
  • Brug picbadge på dit facebook profilbillede, og vis at du støtter kampagnen. Hent dit picbadge
  • Like facebook siden ’free from violence’ og vis din støtte
  • Deltag i FN undersøgelsen My World Survey
  • Læs mere om hvorfor beskyttelse af børn er vigtig og værd at kæmpe for
  • Vær kreativ og spred information om kampagnen på anden vis.


Det gør vi

BØRNEfondens arbejde tager udgangspunkt i FN’s Konvention om Barnets Rettigheder, Børnekonventionen, og vi arbejder for børns ret til uddannelse, sundhed og en tryg barndom. Vi er af den overbevisning, at en tryg barndom er forudsætningen for, at børn udvikler sig til ressourcestærke voksne med indflydelse på eget liv.

Børn har ret til at være børn
Børn har ret til at være børn og vokse op i et trygt og børnevenligt miljø, hvor de bliver set og hørt, uden at de risikerer at blive slået eller udsat for andre fysiske eller psykiske overgreb.
BØRNEfonden arbejder for at sikre børn en uddannelse i et trygt skolemiljø, hvor de ikke skal være bange for at svare forkert på spørgsmål fra læreren eller risikerer at blive hånet, fordi de ikke har råd til ordentligt tøj. BØRNEfonden arbejder også for at børn får lov til at være børn og har adgang til leg og udviklingsmuligheder tilpasset deres alder.

Børn har ret til at blive hørt
Børn har ret til at blive hørt og deltage aktivt i et fællesskab.
BØRNEfonden arbejder for, at piger og drenge behandles lige og frit kan udtrykke sig. BØRNEfonden arbejder også for at skabe læringsmiljøer, hvor lærere respekterer børn og inkluderer alle på trods af deres forskelligheder.

Børn har ret til at vokse op i tryghed
Børn har ret til at blive beskyttet mod vold og overgreb.
BØRNEfonden arbejder for at forebygge vold og overgreb mod børn, som for eksempel omskæring og indgåelse af for tidlige ægteskaber. Det gør vi gennem oplysningsaktiviteter og aktiviteter rettet mod børn, forældre og lokalsamfund, så alle er bevidste om konsekvenserne af vold.

 

 

Q & A

Hvad er formålet med kampagnen?

Formålet med ’free from violence an exploitation’ kampagnen er at gøre beskyttelse af børn til et af de nye globale udviklingsmål, der skal afløse de eksisterende FN Mål (MDG - Millenium Development Goals) fra 2015. Det vil vi blandt andet gøre gennem en underskriftsindsamling. Underskrifterne skal bruges til at overbevise regeringerne og verdenssamfundet om vigtigheden af at få børns beskyttelse på dagsordenen.

 

Hvor stort er problemet?

Vold mod børn sker i alle lande, og næsten halvdelen af alle børn har oplevet at blive udsat for vold, inden de blev otte år. FN’s verdenssundhedsorganisation WHO anslår, at 150 millioner piger og 73 millioner drenge årligt udsættes for seksuelle overgreb. Og ILO (FN’s internationale arbejdsorganisation) anslår, at der på verdensplan er 215 millioner børnearbejdere, hvoraf omkring 115 millioner arbejder under farlige og sundhedsskadelige forhold. Hver dag er børn over hele verden udsat for: Manglende omsorg og pleje, Seksuelle overgreb og udnyttelse, Trafficking, Psykosociale lidelser, som eksempelvis er opstået ifm krige og konflikter, Fysiske overgreb, Skadelige traditionelle praksisser, som f.eks. omskæring, Farligt børnearbejde, Forældreløse og udsatte børn, At blive inddraget i væbnede konflikter. Børn, der er ofre for misbrug, forsømmelse, udnyttelse og vold har større risiko for at blive syge, blive hjemløse og dø. De får en dårligere uddannelse og mangler livsfærdigheder, der gør dem i stand til at tage vare på eget liv. At forebygge og bekæmpe vold og udnyttelse, er afgørende for at sikre børns ret til overlevelse, udvikling og trivsel.

 

Hvilke mål foreslår ChildFund?

Det overordnede mål er at sikre at ingen børn udsættes for vold og udnyttelse og lever i et trygt miljø.ChildFund Alliance foreslår, at verdens regeringer i det nye årtusindemål, som skal træde i kraft i 2015, prioriterer fem delmål for at styrke børns rettigheder: I år 2030 skal antallet af involverede børn i de værste former af barnearbejde være faldet med 75 procent. I år 2030 skal antallet af børn, der udsættes for en eller anden form for seksuel vold i skolerne, være faldet med 75 procent. I år 2030 skal antallet af børn, der udsættes for de mest alvorlige former for vold i hjemmet og i samfundet, være faldet med 75 procent. I år 2030 skal antallet af børn der ikke modtager passende pleje eller risiko for uhensigtsmæssig pleje være reduceret med 80 procent. I år 2013 skal antallet af børn, der rekrutteres af væbnede styrker og grupper til at deltage i væbnede konflikter, være faldet med 75 procent.

 

Hvad er relevansen af sommerfugl-symbolet i kampagnen?

Kulturelle myter ærer sommerfuglen som symbol på transformation. Det er også tæt forbundet med børn. I den vestlige verden, står sommerfugl symbolet for frihed, sjov og glade tider. Det fremkalder også "The Butterfly Effect", hvilket betyder, at små bestræbelser af enkeltpersoner tilsammen kan gøre en forskel.

 

Hvad er 2015 målene - også kaldet MDG (Millenum Development Goals)?

2015 Målene er en række konkrete, tidsbestemte mål for bekæmpelse af fattigdom, sult, sygdomme, analfabetisme og diskrimination af kvinder. De er resultatet af en verdensomspændende aftale indgået på FN’s millenniumtopmøde i september år 2000 af verdens statsledere og regeringschefer. Der er otte mål, og hvert af målene indeholder en række delmål, der sætter en køreplan for, hvilke resultater der skal nås på vejen mod år 2015. 

Læs mere om 2015 målene.

 

Hvad sker der frem til 2015?

2015 Målene har fået kritik for ikke at inddrage de befolkningsgrupper, som målene var rettet mod. Det er der blevet lyttet til, og der har været afholdt en lang række globale og nationale høringer. Et udvalg under FN har blandt andet på den baggrund peget på, at børn er særligt sårbare over for vold, udnyttelse og misbrug, og deres forslag er derfor, at et nyt mål for verden, skal være at stoppe alle former for vold, udnyttelse og overgreb mod børn. Læs udvalgets rapport.
På FN’s Generalforsamling den 23. september 2013 vil de nye mål blive diskuteret. Indtil da har vi gennem vores underskrift muligheden for at påvirke at beskyttelse af børn skal være ét af dem.