Slide Afrika

BØRNEfonden støtter næsten 60.000 børn fra nogle af verdens fattigste lande til en lysere fremtid.

VI ER I AFRIKA

Asien Slide

BØRNEfonden bruger hvert år mere end 200 millioner kroner på at skabe udvikling for verdens fattigste børn og unge.

Vi støtter børn, unge og deres muligheder for at skabe udvikling i deres lokalsamfund.

Vores arbejde

Det er ikke nok at give penge. For at kunne skabe langsigtet udvikling, må vi arbejde inden for alle områder, der berører børns opvækst, så de får de bedste muligheder for at tage vare på sig selv senere i livet.

BØRNEfonden fokuserer inden for følgende områder: sundhed, uddannelse, børn og udvikling, unge talenter samt indkomst.

Læs mere

Kontakt programafdelingen

Vold, fysiske og psykiske overgreb både i skoler og hjem er en del af mange børns hverdag i de lokalsamfund, hvor BØRNEfonden arbejder. De vokser op under forhold, der forhindrer, at de får en tryg og sund opvækst.

BØRNEfonden arbejder for at sikre børn og unges rettigheder, beskyttelse, så vi kan give børn og unge mulighed for at udvikle sig til ressourcestærke voksne, der bidrager positivt til udviklingen af deres samfund.

BØRNEfondens arbejder i tæt dialog med lokalbefolkningen for at skabe en bevidsthed omkring børns rettigheder øge forståelsen for, hvor vigtigt det er at sikre trygge livsbetingelser for børn og unge. 


Ifølge FN’s Børnekonvention skal børn respekteres som aktive og selvstændige individer med ret til overlevelse, beskyttelse og medindflydelse på samfundet og beslutninger vedrørende deres eget liv.

En anden del af BØRNEfondens indsats har fokus på, at alle børn får en fødselsattest. Fødselsattesten er en forudsætning for, at man blandt andet kan få sit eksamensbevis i skolen. Samtidig arbejder vi for at skabe et trygt miljø i skolen, der er frit for vold.

Desuden hjælper BØRNEfonden med at danne komitéer, hvor børn og unge får erfaring med selvorganisering og demokratiseringsprocesser, der kan styrke dem i at blive aktive samfundsborgere.






Med din støtte til BØRNEfonden er du med til sikre børns rettigheder i verdens fattigste lande.

Kontakt Børn og Udvikling
Børn og Unge
I de lokalsamfund, hvor BØRNEfonden arbejder, bliver børnene ofte de store tabere. Når forældrene ikke har en indkomst til at sikre de mest basale behov, er det børnene, som må undvære mad, tøj, skolegang og sundhed. 

Fattigdom er den største hindring for en god opvækst og bedre fremtidsmuligheder for børn og unge. BØRNEfonden arbejder for at give unge og familier i fattige lande mulighed for at arbejde sig ud af den yderste fattigdom og blive selvforsøgende.

De unge får blandt andet hjælp til at tage en fagteknisk uddannelse som f.eks. tømrer, mekaniker, syerske eller frisør. Sideløbende bliver de tilbudt kurser i iværksætteri og forretningsforståelse, så de senere kan etablere deres egen virksomhed. 

BØRNEfonden arrangerer også kurser i grøntsagsdyrkning, dyreopdræt og håndværk, og støtter salg og markedsføring af produkter. Desuden tilbydes små lån som opstart til iværksættere. Specielt for kvinder yder BØRNEfonden hjælp til at bygge kornmøller og vandingssystemer til grøntsagshaver. 















Når du støtter BØRNEfonden skaber du et bedre eksistensgrundlag for børn, unge og deres familier i nogle af verdens fattigste lande.

Kontakt Indkomst
Indkomst

I nogle af de lande, hvor BØRNEfonden arbejder, dør op imod hvert femte barn, inden det er fyldt fem år. Størstedelen af disse dødsfald kan undgås enkelt og billigt med forebyggende indsatser og behandling. 

Sunde børn har langt bedre chancer for at overleve de første leveår, og vokse og udvikle sig. Et godt helbred er en vigtig forudsætning for, at børn kan lære noget i skolen og klare sig godt videre i livet.


Derfor arbejder BØRNEfonden for at styrke sundhedstilstanden blandt børn og unge i fattige lande ved at forebygge sygdomme og forbedre adgang til sundhedsydelser.


BØRNEfonden samarbejder med lokale sundhedsmyndigheder og støtter lokale sundhedscentre med nye bygninger og udstyr og ved at videreuddanne sundhedspersonalet. 


I sundhedscentrene vejes og måles små børn, så mødrene kan følge børnenes vækst og udvikling. Børnene bliver vaccineret, og forældrene får rådgivning om sund mad for små børn. 


Igennem oplysning får befolkningen viden om, hvordan de kan forebygge og behandle underernæring, diarre, malaria og andre sygdomme, mens etablering af brønde og latriner forbedrer hygiejnen og bekæmpe sygdomsudbrud.


For de unge handler det for BØRNEfonden om at give viden, så de beskytter sig imod uønsket graviditet og kønssygdomme.






Når du støtter BØRNEfonden, er du med til at skabe rammerne for at give børn og unge i Afrika en bedre start på livet.
Kontakt Sundhed
Sundhed

I de landområder, hvor BØRNEfonden arbejder, er der ofte stor mangel på skoler.  

Mange børn må gå langt for at komme i skole. Når der er langt til skolen, er der flere, der forsømmer skolegangen eller helt holder op med at komme. 

 

For de der kommer i skole, er der rift om pladserne. Der er ofte for mange børn i klasseværelserne, som regel mellem 50 og 80 elever i en klasse. Med overfyldte klasser er børnenes betingelser for at lære dårlige, og det medfører stort frafald i grundskolen.

 

Uddannelse er en vej ud af fattigdommen, fordi kompetencer giver flere muligheder i livet. Derfor arbejder BØRNEfonden for at sikre uddannelse for børn og unge samt for at forbedre forholdene i skolerne. 

BØRNEfonden bygger skoler og bidrager til at dække udgifter til børnenes skolegang såsom skoleuniformer og skolematerialer. Desuden hjælpes sponsorbørn i grundskole. 

Ved blandt andet at undervise lærere i bedre undervisningsmetoder arbejder BØRNEfonden for at højne kvaliteten i undervisningen.

 

Herudover arbejder BØRNEfonden med at styrke forældrenes engagement i børnenes skolegang. Engagerede forældre er en vigtig del af, at børnene færdiggør skolen..

 

For de yngre børn hjælper BØRNEfonden med at bygge børnehaver.

Hvis børn kommer i børnehave, forbedres deres muligheder markant for at gennemføre skolegangen med gode resultater.

 




Når du støtter BØRNEfonden er du med til at skabe flere muligheder for børn og unge i verdens fattigste lande igennem uddannelse.
Kontakt Uddannelse
Uddannelse

Ca. 65 % af den samlede afrikanske befolkning er under en alder af 35 år, hvilket gør Afrika til det kontinent i verden med den største andel af unge.

 

I dag vokser mange af disse unge afrikanere op uden at blive ordentligt forberedt til den fremtid, der venter dem. De unge udgør således et enormt uudnyttet potentiale, og bør spille en aktiv og afgørende rolle i en positiv samfundsmæssig udvikling i Afrika.

 

Derfor arbejder BØRNEfonden målrettet på at styrke kapaciteten hos de unge til at udføre fortalervirksomhed med sigte på at forbedre deres egne muligheder, samtidig med, at vi også styrker deres faglige og livsmæssige færdigheder.

 

Sideløbende samarbejder BØRNEfonden med lokalsamfundet for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af ​​at støtte unge talenter og styrke de eksisterende strukturer for at forbedre mulighederne for  de unge.

 

BØRNEfonden fokuserer på unge talenter, der har vilje og motivation til at engagere sig i udviklingen og kan agere rollemodeller for andre unge og / eller yngre generationer.

 

At arbejde med unge talenter skal hjælpe til at øge antallet af unge mænd og kvinder med uddannelsesmæssige, tekniske og livsfærdigheder til at bidrage til en bæredygtig økonomisk udvikling i deres lande og lokalområder.

Når du støtter BØRNEfonden er du med til at skabe flere muligheder for børn og unge i verdens fattigste lande.
Kontakt Unge Talenter
Unge talenter