Controlling

For at forebygge svindel og svig har BØRNEfonden en meget grundig controller-enhed, som går langt ned i detaljen for at sikre, at sponsorer og donorers penge anvendes efter formålet. 

I hvert af de fem lande, som BØRNEfonden arbejder i, er der en national controlling funktion, der udfører controlling af centeraktiviteter og rapporterer til den respektive nationaldirektør og den regionale controlling funktion i Vestafrika. Controllerne foretager periodevise uanmeldte kontrolbesøg i udviklingscentrene. 

Samlet for Vestafrika er der en regional controller, som står for controllingen af de nationale kontorer og af større projekter i de enkelte programlande. Den regionale controller rapporterer til BØRNEfondens hovedkontor i Danmark. 

Hovedkontoret overvåger og efterprøver de samlede controlling aktiviteter og støtter den regionale controlling funktion. 

Der er heldigvis langt imellem store svindelsager, men mindre afvigelser og snyd med bilag og fakturaer finder vi hvert år. Sædvanligvis er det dog kun små tab, BØRNEfonden lider. Oftest under 1.000 kroner. 

En stor del af forklaringen skal findes i det forebyggende arbejde med at reducere svindel og svig, som controlling også er udtryk for. De tilfælde af svig, som vi oplever, indgår i en erfaringsbank og bruges i den løbende undervisning og på workshops med lokalt ansatte.

Anti-korruption
Alle ansatte kan trygt henvende sig med mistanker og bekymringer om brud på BØRNEfondens etiske retningslinjer.

Åbenhed


Oversigt over besvigelsessager_februar_2018


Sager om svindel og svig bliver forfulgt, og i det omfang, det er muligt, kræves pengene retur, om nødvendigt gennem politianmeldelse og retsforfølgelse.

BØRNEfonden har en politik om åbenhed og gennemsigtighed, og sager om svig, svindel, korruption og nepotisme bliver derfor offentliggjort her på bornefonden.dk. 

Vi offentliggør ikke de helt små sager om for eksempel forsvundne kuglepenne eller en manglende kvittering. Ej heller sager, som skyldes sjusk eller forglemmelse. Vi bestræber os på at give et troværdigt og fyldestgørende billede af, hvordan vi håndterer korruption, nepotisme, svig og svindel.