BØRNEfondens historie

1930 til 1990

1938
Forgængeren til BØRNEfonden startes i Kina, da Christian Children's Fund etableres og introducerer sponsorbaseret udviklingshjælp i USA.

 

1967
En annonce fra CCF i det amerikanske House and Garden Magazine gør et stort indtryk på daværende chefredaktør for BT, Morten Pedersen Grymer. I annoncen opfordres til at hjælpe et nødlidende barn i et udviklingsland.

BT vælger at bringe annoncer og artikler om CCF i Danmark og får mange henvendelser fra folk, der gerne vil være sponsor for et barn. Chefredaktørens sekretær, Hanne Lind, hjælper interesserede læsere med kontakten til den amerikanske organisation, og i 1971 er 269 danskere sponsorer for børn gennem CCF.

 

1972
Morten Pedersen Grymer tager kontakt til CCF i USA, da danskernes interesse overstiger, hvad han og Hanne Lind kan servicere ved siden af deres arbejde på BT.

Som den første medarbejder og direktør tiltræder Vilhelm Nørring, og en række kendte og respekterede danskere samles i en bestyrelse, der stiftede CCF, Danmark den 13. januar 1972.

Sidst i 70erne etablerer CCF kontorer i de lande, udviklingshjælpen er størst. CCF Danmark (inden det hed BØRNEfonden) åbner kontor i Rwanda, og Morten Pedersen Grymer rejser med sin familie til Rwanda og forestår opbygningen. Han dør d. 27. juni 1982 efter længere tids sygdom. Speciallæge Erik Fangel Poulsen overtager posten som formand.

 

1986
D. 30. juni 1986 får BØRNEfonden sit eget danske navn og bliver en selvstændig dansk organisation. Den juridiske forbindelse til CCF erstattes af en samarbejdsaftale mellem de to selvstændige organisationer. Samme år vækker en kampagne, med kendte familier, der fortæller om deres sponsorbørn, stor opsigt.

 

1989
BØRNEfonden begynder sine aktiviteter i Kap Verde - en lille vestafrikansk østat i Atlanterhavet. Landet er på dette tidspunkt ramt af hungersnød. Kun hvert tredje barn fuldfører seks års skolegang, børnedødeligheden er høj (ca. 48 pr. 1000 fødsler), og den forventede levealder er lav (ca. 64 år). Med sponsorers støtte går BØRNEfonden i gang med at sikre skolegang og forbedre sundhedstilstanden for børn og unge i landet.
28 år senere afslutter BØRNEfonden sit arbejde i Kap Verde. Landet er nu et mellemindkomstland, som kan klare sig selv og overtage vores aktiviteter. I dag gennemfører næsten alle børn grundskolen, børnedødeligheden er en af de laveste på kontinentet (ca. 20 pr. 1000 fødsler), og den forventede levealder er steget (godt 72 år).  

1990'erne

1990
BØRNEfonden er med til at starte sin svenske søsterorganisation, BARNfonden i 1990. Kontoret i Malmø åbner, da mange svenskere er interesserede i at blive sponsorer, og der i Sverige ikke er andre, der repræsenterer det, BØRNEfonden står for.


1992
Antallet af sponsorer gennem BØRNEfonden stiger støt, og da flere undersøgelser peger på behov for udviklingshjælp i det lille ørige, Kap Verde, starter programmet på øen Santo Antão den 7. januar 1989. Blot få år efter overtages CCF's program i Togo, og dermed er antallet af BØRNEfondens programlande oppe på tre d. 1. november 1992.


1994
Den 4. april 1994 bryder folkemassakren ud i Rwanda. BØRNEfondens 31 centre lukkes ned.

I juni vender BØRNEfonden tilbage for at forsøge at genopbygge strukturen. Det lykkes kun delvis. Af de 17.000 børn får man i løbet af nogle måneder kontakt til lidt under 4.000.

BØRNEfondens bestyrelse beslutter sig i 1995 for at lukke BØRNEfonden i Rwanda. Sponsorerne bliver opfordret til at sponsorere et barn i et andet land. Det vælger mange at gøre.

BØRNEfonden beklager, at man i 1995 lover sponsorerne at vende tilbage så snart muligheden er til stede, men at man i årene efter ikke gør noget for at leve op til dette løfte.

BØRNEfonden indledte i 2010 et forstudie i Rwanda for at undersøge mulighederne for at genoptage arbejdet i landet. Genoptagelsen af arbejdet i Rwanda vil blive vurderet på lige fod med opstart af programarbejde i andre lande.


1996
BØRNEfondens arbejde oplever større og større tilslutning, og antallet af sponsorer vokser.

Kræfterne lægges i at åbne programmer i fattige afrikanske lande, der synes at have påbegyndt en positiv demokratiseringsproces. Benin bliver et programland i 1994, og i 1996 åbnes program i Burkina Faso. Endelig åbnes programmet i Mali i 2003.

2000 til nu

2002
Fra de tidlige 1990’ere finder der en stigende erfaringsudveksling sted mellem de nu 12 organisationer, der har rødder i CCF i USA (i dag: CFA). I 2002 bliver samarbejdet formaliseret ved oprettelsen af organisationen, og den nye organisation ChildFund Alliance skal sikre samarbejdet mellem de 12 selvstændige organisationer og være garant for overholdelse af etiske og professionelle standarder. BØRNEfonden har været aktiv i oprettelsen af ChildFund Alliance og i ledelsen af samarbejdet.2006
I januar 2006 træder Søren Stenum på pension efter 23 år som direktør i BØRNEfonden.

Annette Lüdeking tiltræder samme måned som ny direktør i BØRNEfonden.2009
I 2009 træder Bjarne Møgelhøj tilbage som formand i bestyrelsen efter 11 år på posten, og Stine Bosse indtræder som ny formand.2011

I 2011 stopper Annette Lüdeking som direktør og Bolette Christensen tiltræder efter en årrække som direktør i Dansk Industri.

 

2017

BØRNEfonden og Plan meddeler, at de to organisationer planlægger at fusionere i løbet af 2018. Plan BØRNEfonden bliver Danmarks største privatfinansierede udviklingsorganisation og bliver samtidig en del af den globale organisation Plan International. CEO Bolette Christensen fratræder og afløses af fungerende CEO Anne Smith Petersen. Når fusionen er en realitet, vil Gwen Wisti tiltræde som administrerende direktør, og BØRNEfondens formand Stine Bosse bliver formand for Plan BØRNEfondens bestyrelse.