BØRNEfondens aftalevilkår og persondatapolitik

BØRNEfonden respekterer fuldt ud alle ønsker om at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os. Dine personlige oplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt, uanset hvor oplysningerne stammer fra (om du har opgivet dem elektronisk, telefonisk eller skriftligt). Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger.


Personlige oplysninger dækker her alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det omfatter navneoplysninger, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse, bankkontooplysninger og CPR-nummer. 

Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores Sponsor Relations-afdeling telefonisk på: 7022 1211 eller skriftligt på e-mail: mail@bornefonden.dk.

Køb via hjemmeside

Når du vælger at bidrage til ”Støt et projekt”, ”Giv en gave”, ”Støt nu” eller ”Støt et indsatsområde” via vores hjemmeside, indgår du en aftale om et enkeltstående bidrag. For at behandle dit bidrag har vi brug for at registrere oplysninger om dig og dit bidrag. Afsnittet ”Enkeltstående bidrag” i BØRNEfondens Persondatapolitik forklarer, hvilke oplysninger vi behandler, samt til hvem og hvordan vi videregiver dine oplysninger.

Når du vælger ”Bliv sponsor”, ”Bliv delesponsor” eller ”Støt fast”, indgår du en aftale om et fast bidrag.

Afsnittet ”Fast bidrag” i BØRNEfondens Persondatapolitik forklarer, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, samt til hvem og hvordan vi videregiver oplysningerne.

Køb via telefon

Har du valgt at indgå en aftale om et fast bidrag, herunder også et sponsorat, i forbindelse med en opringning fra BØRNEfonden, så kan du se, hvordan vi behandler dine oplysninger i afsnittet ”Fast bidrag” i BØRNEfondens Persondatapolitik. Ved opringninger registrerer vi dit samtykke til tilmelding til Betalingsservice. Bliver du ringet op af BØRNEfonden, er det fordi, du har deltaget i en konkurrence eller lignende og derigennem givet tilladelse til, at vi må kontakte dig. Vi ringer også til eksisterende sponsorer i vores system.

Afsnittet ”Fast bidrag” i BØRNEfondens Persondatapolitik forklarer, hvilke oplysninger vi registrerer om dig, samt til hvem og hvordan vi videregiver oplysningerne.

Aftalevilkår ved et sponsorat

Hvis du indgår en aftale om at betale et fast bidrag, løber aftalen fra den dag, du melder dig som fast bidragsyder, til den dag, du opsiger aftalen.

Et sponsorat i BØRNEfonden er et frivilligt samarbejde, der fortsætter, indtil det opsiges telefonisk (tlf.nr.: 7022 1211) eller skriftligt (mail: mail@bornefonden.dk). Hvis sponsorbarnet stopper i vores program af den ene eller anden grund, fortsætter sponsoratet automatisk med et nyt sponsorbarn.

Persondatapolitik

Denne politik beskriver, hvordan BØRNEfonden opbevarer og behandler dine personoplysninger, samt de vilkår, der gælder, når du vælger at indgå en aftale om enkeltstående bidrag, faste bidrag eller sponsorater ved BØRNEfonden.

Når du indgår en aftale om bidrag og derved giver BØRNEfonden dine kontaktoplysninger samt oplysninger til trækning af enkeltstående bidrag eller til oprettelse af Betalingsservice-aftale, er det BØRNEfonden, som er dataansvarlig.

BØRNEfonden er hjemmehørende på:

Otte Mønsteds Gade 5

1571 København V

CVR nr.: 33 96 98 13

Du kan kontakte BØRNEfonden ved at skrive til ovenstående adresse eller ringe på 7022 1211 eller skrive til mail@bornefonden.dk.

Ret til dine data

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger BØRNEfonden registrerer om dig samt ret til at få rettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er nødvendige i forbindelse med behandlingen af dit bidrag eller dit sponsorat.

I enkelte tilfælde kan vi bede om samtykke til at behandle og opbevare oplysninger om dig. Hvis det er tilfældet, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du er uenig i, hvordan vi behandler dine oplysninger, kan du altid kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til datatilsynet.

Enkeltstående bidrag

Når du vælger at indgå en aftale om et enkeltstående bidrag, vil vi opbevare følgende oplysninger:

  • Navne- og kontaktoplysninger
  • CPR-nummer (hvis du selv har oplyst det, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag)
  • Størrelsen på dit økonomiske bidrag

Vi registrerer disse oplysninger for at kunne varetage dine bidrag eller dit sponsorat samt for at overholde lovgivningen. Jævnfør Bogføringsloven opbevarer vi oplysninger om dig og dit bidrag i 5 år efter det år, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

I forbindelse med berigtigelse af dine oplysninger sender vi navne- og kontaktoplysninger samt CPR-nummer til CPR-registret.

I forbindelse med betaling sendes navne- og kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger til DIBS.

Vi videregiver også dine oplysninger til nogle få underleverandører (databehandlere som eksempelvis dem, der leverer vores nyhedsbrev), som hjælper os med at levere vores service.

Hvis du har oplyst dit CPR-nummer, videregiver vi endvidere oplysninger om bidragsstørrelse samt dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit bidrag. Det er ligningslovens § 8A og § 12, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

Fast bidrag

Når du vælger at indgå en aftale om fast bidrag, vil vi opbevare følgende oplysninger:

  • Navne- og kontaktoplysninger
  • CPR-nummer (hvis du selv har oplyst det, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag)
  • Registrerings- og kontonummer
  • Oplysninger om dine økonomiske bidrag

Vi registrerer disse oplysninger for at kunne varetage dine bidrag eller dit sponsorat samt for at overholde lovgivningen.

Når du indgår en aftale om et fast månedligt bidrag, er vi forpligtet til, jævnfør Bogføringsloven, at opbevare oplysninger om dig og dine bidrag i 5 år efter det år, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

I forbindelse med sponsorater videregiver vi enkelte oplysninger til samarbejdspartnere i det land, hvor sponsorbarnet er hjemmehørende. Det drejer sig om navne- og kontaktoplysninger samt dit sponsornummer. Udvekslingen af data sker til det lokale kontor, som varetager administrationen omkring sponsorbarnet. Formålet er at kunne varetage brevudveksling, som er en del af aftalen omkring dit sponsorat. Denne brevudveksling inkluderer bl.a., at du modtager den årlige barne- og familiestatus om dit sponsorbarn.

Ved indgåelse af sponsorat/fast bidrag registrerer vi endvidere dit samtykke til tilmelding til Betalingsservice.

I forbindelse med betaling via Betalingsservice videregiver vi dine oplysninger til NETS.

I forbindelse med berigtigelse af dine oplysninger sender vi navne- og kontaktoplysninger til CPR-registret. Vi videregiver også dine oplysninger til nogle få underleverandører (databehandlere som eksempelvis dem, der leverer vores nyhedsbrev) som hjælper os med at levere vores service.

Vi videregiver endvidere oplysninger om bidragsstørrelse samt dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit faste bidrag. Det er ligningslovens § 8 A og § 12, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

SMS-bidragsydere

Hvis du bidrager ved at sende SMS-donationer, så indsamler vi navne- og kontaktoplysninger om dig igennem vores SMS-samarbejdspartnere. Oplysningerne stammer fra de offentlige telefonbøger.

Vi registrerer også størrelsen på dit bidrag. Formålet med dataindsamlingen er at registrere, hvem der giver bidrag og sikre, at vi overholder lovgivningen. Jævnfør Bogføringsloven opbevarer vi oplysninger om dig og dit bidrag i 5 år efter det år, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

Nyhedsbrevsmodtagere

Hvis du tilmelder dig BØRNEfondens nyhedsbrev, vil BØRNEfonden registrere oplysninger om dig. Det drejer sig om dit navn og dine kontaktoplysninger. Oplysningerne gemmes, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Du kan altid afmelde dig ved at gå ind på bornefonden.dk og vælge ”Nyhedsbrev” eller ved at kontakte os på mail@bornefonden.dk. Formålet med nyhedsbrevet er at informere om BØRNEfondens virke. Oplysningerne videregives til vores underleverandør (databehandler), der hjælper med udsendelse af nyhedsbreve.

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden gemmer i din browser. Den anvendte cookie identificerer ikke dig som bruger, men derimod den computer, du bruger. Cookies gemmes i op mod 30 dage i forbindelse med annoncering.

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Herunder er det muligt at indstille browseren, så du modtager en advarsel, før der gemmes en cookie. Vær dog opmærksom på, at du ikke kan bruge websitet i sit fulde omfang uden cookies.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra bornefonden.dk, kan du i de fleste nyere browsere tilføje bornefonden.dk over domæner, som du ikke ønsker at modtage cookies fra. Derinde kan du også finde tidligere cookies og slette dem.

Cookies på bornefonden.dk

På bornefonden.dk bruges cookies til at forbedre indhold, brugeroplevelse og websidens struktur via faktisk brug af bornefonden.dk. Informationerne er anonymiseret, og vi kan ikke koble data opsamlet via cookies med anden information om dig.

Vi indsamler løbende anonymiseret statistik gennem Google Analytics, hvor web-analysecookies anvendes til at måle din brug af bornefonden.dk. 

Disse målinger bruges til at lave statistik over websitet samt til at finde uhensigtsmæssigheder på siden, så vi konstant kan forbedre din oplevelse. 

Disse cookies indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en side, og de indeholder derfor ingen personlige informationer. 

Disse cookies hedder typisk ”UTM…” i listen af cookies og er sat til at slette sig selv 30 dage efter dit seneste besøg.

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies).

Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken. 

Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies sættes også af webanalyseprogrammer samt annoncører mv. og gør det muligt bl.a. at målrette markedsføring.

På bornefonden.dk bruger vi både førsteparts- og tredjepartscookies til grundlæggende sidefunktionalitet og til statistik. 

Det er kun BØRNEfonden og dennes tekniske samarbejdspartner DIS/PLAY, der har adgang til oplysningerne. 

Markedsføring

Vi forholder os altid til den gældende markedsføringslov.

Yderligere vilkår

Vi gør opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på donationer, da de hører under gældende indsamlingsetiske regler.